Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
Mijn moeder erfde na het overlijden van haar tweede echtgenoot het vruchtgebruik van zijn nalatenschap. Zijn zeven kinderen het blooteigendom. Mijn moeder is recent overleden, waar hebben de kinderen van mijn stiefvader en waar heb ik recht op? Wat u en uw stiefbroers en -zusters erven na het overlijden van uw moeder hangt samen met wat uw stiefvader in zijn testament heeft opgenomen. Uit uw vraag begrijp ik dat moeder het vruchtgebruik had van de nalatenschap. Uw stiefbroers en -zusters hebben de bloot eigendom van deze nalatenschap geërfd. Niet duidelijk is hoe groot die nalatenschap is en in hoeverre moeder mocht interen op deze nalatenschap.Na het overlijden van de vruchtgebruiker (uw moeder) wast in het algemeen het bloot eigendom (in dit geval van uw stiefbroers- en zusters) aan tot vol eigendom. Voor wat betreft de woning zal dus ook het vruchtgebruik eindigen na overlijden waardoor de kinderen van uw stiefvader vanaf dat moment volledig eigenaar zijn. Hoe moeder met het saldo en de spullen in huis mocht of moest omgaan, hangt af van de bepalingen in het testament van stiefvader. Als uw moeder mocht interen, dan is wat resteert van de nalatenschap voor de stiefkinderen. Mocht moeder niet interen, dan wast net als bij de woning het bloot eigendom van dat deel van de nalatenschap aan tot vol eigendom. U moet dan zorgen dat de volledige waarde van de nalatenschap van uw stiefvader op het moment van zijn overlijden beschikbaar is. Het grootste probleem bij nalatenschappen waarover een stiefouder mocht beschikken, is vaak het vaststellen van de waarde ten tijde van het overlijden. Is dat niet goed vastgelegd, dan moet er een schatting worden gemaakt. Die schatting mogen de erfgenamen dan in gezamenlijkheid doen. Dat wat rest na het vaststellen van de erfdelen van de stiefkinderen, is voor u beschikbaar als erfenis. Het advies bij erfenissen, en zeker bij samengestelde gezinnen, is steeds om op het moment dat een van de partners overleden is, een boedelbeschrijving te maken die alle partijen ondertekenen. Dat document is zeer waardevol wanneer de langstlevende overlijdt. Met dat document is dan precies duidelijk wie erft en hoeveel.

Vruchtgebruik eindigt

Nieuws
Nieuws

Vruchtgebruik eindigt

Mijn moeder erfde na het overlijden van haar tweede echtgenoot het vruchtgebruik van zijn nalatenschap. Zijn zeven kinderen het blooteigendom. Mijn moeder is recent overleden, waar hebben de kinderen van mijn stiefvader en waar heb ik recht op? Wat u en uw stiefbroers en -zusters erven na het overlijden van uw moeder hangt samen met wat uw stiefvader in zijn testament heeft opgenomen. Uit uw vraag begrijp ik dat moeder het vruchtgebruik had van de nalatenschap. Uw stiefbroers en -zusters hebben de bloot eigendom van deze nalatenschap geërfd. Niet duidelijk is hoe groot die nalatenschap is en in hoeverre moeder mocht interen op deze nalatenschap.Na het overlijden van de vruchtgebruiker (uw moeder) wast in het algemeen het bloot eigendom (in dit geval van uw stiefbroers- en zusters) aan tot vol eigendom. Voor wat betreft de woning zal dus ook het vruchtgebruik eindigen na overlijden waardoor de kinderen van uw stiefvader vanaf dat moment volledig eigenaar zijn. Hoe moeder met het saldo en de spullen in huis mocht of moest omgaan, hangt af van de bepalingen in het testament van stiefvader. Als uw moeder mocht interen, dan is wat resteert van de nalatenschap voor de stiefkinderen. Mocht moeder niet interen, dan wast net als bij de woning het bloot eigendom van dat deel van de nalatenschap aan tot vol eigendom. U moet dan zorgen dat de volledige waarde van de nalatenschap van uw stiefvader op het moment van zijn overlijden beschikbaar is. Het grootste probleem bij nalatenschappen waarover een stiefouder mocht beschikken, is vaak het vaststellen van de waarde ten tijde van het overlijden. Is dat niet goed vastgelegd, dan moet er een schatting worden gemaakt. Die schatting mogen de erfgenamen dan in gezamenlijkheid doen. Dat wat rest na het vaststellen van de erfdelen van de stiefkinderen, is voor u beschikbaar als erfenis. Het advies bij erfenissen, en zeker bij samengestelde gezinnen, is steeds om op het moment dat een van de partners overleden is, een boedelbeschrijving te maken die alle partijen ondertekenen. Dat document is zeer waardevol wanneer de langstlevende overlijdt. Met dat document is dan precies duidelijk wie erft en hoeveel.
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert