Ouderenadviseurs/Belastingservice

Ouderenadviseurs:

Ons land is een land van regels. Om daarin de weg te vinden, is niet eenvoudig. Daar willen we de leden mee helpen. Wij beschikken over 3 Ouderen Adviseurs. 1. Marijke van Roon - Telefoon: 460564 e-mail: hamavanroon@gmail.com 2. Ger van der Weerden - Mob. 06-87642896 email: g.vanderweerden@concepts.nl 3. Tiny Kierkels - Telefoon: 633495 email: creatiny@gmail.com

Hulp bij belastingaangifte:

Als gepensioneerd lid van KBO St Lambertus Nederweert, kunt u gebruik maken van de invulservice voor uw belastingaangifte en voor het aanvragen / wijzigen van uw huurtoeslag, zorgtoeslag en indien nodig het wijzigen van uw bank-nummer hiervoor. De belastinginvuller is verplicht de jaarlijkse cursus te volgen en mag alleen gebruik maken van de door u verstrekte machtigingscode. Het is NIET toegestaan uw DigiD hiervoor te laten gebruiken. De belastinginvuller dient zich te legitimeren met het van KBO ontvangen pasje Belastingservice KBO-PCOB IB2020. Onze KBO afdeling heeft 3 getrainde Belastinginvullers (vrijwilligers). Dit zijn: U komt voor deze invulservice in aanmerking met een verzamelinkomen tot ca. € 35.000 (gepensioneerd stel tot ca. € 50.000), mits u geen inkomen heeft in box 2, dus niet als u meer dan 5% aandelen bezit in een B.V. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid en is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. Tijdens het invullen worden de aanslagen van vorig jaar en de voorlopige aanslagen van dit jaar voor de inkomstenbelasting en de huur- en zorgtoeslag gecontroleerd. Indien nodig worden bezwaarschriften gemaakt. De gemaakte kosten, zoals reisgeld, printkosten, kopieerkosten en telefoonkosten zijn maximaal € 13,- per adres. Wilt u gebruik maken van deze service, neem dan contact op met een van bovenstaande personen of met onze secretaris Marijke van Roon. Tel.: 460564.
Algemene Informatie
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
Dhr. Jan Smolenaers Tel.: 633154 mob. 06-29894715 Email: j.smolenaers@mariansmolenaers.nl
Dhr. Ger van der Weerden Mob. 06-87642896 Email: g.vanderweerden@concepts.nl
Dhr. Tjeu Lempens Tel.632679 mob. 06-25199989 Email: lempens.nederweert@planet.nl

Ouderenadviseurs:

Ons land is een land van regels. Om daarin de weg te vinden, is niet eenvoudig. Daar willen we de leden mee helpen. Wij beschikken over 3 Ouderen Adviseurs. 1. Marijke van Roon - Telefoon: 460564 e-mail: hamavanroon@gmail.com 2. Ger van der Weerden - Mob. 06-87642896 email: g.vanderweerden@concepts.nl
Algemene Informatie

Ouderenadviseurs/

Belastingservice

Hulp bij belastingaangifte:

Als gepensioneerd lid van KBO St Lambertus Nederweert, kunt u gebruik maken van de invulservice voor uw belastingaangifte en voor het aanvragen / wijzigen van uw huurtoeslag, zorgtoeslag en indien nodig het wijzigen van uw bank-nummer hiervoor. De belastinginvuller is verplicht de jaarlijkse cursus te volgen en mag alleen gebruik maken van de door u verstrekte machtigingscode. Het is NIET toegestaan uw DigiD hiervoor te laten gebruiken. De belastinginvuller dient zich te legitimeren met het van KBO ontvangen pasje Belastingservice KBO-PCOB IB2020. Onze KBO afdeling heeft 3 getrainde Belastinginvullers (vrijwilligers). Dit zijn: Dhr. Jan Smolenaers Tel.: 633154 mob. 06-29894715 Email: j.smolenaers@mariansmolenaers.nl Dhr. Ger van der Weerden Mob. 06-87642896 Email: g.vanderweerden@concepts.nl Dhr. Tjeu Lempens Tel.632679 mob. 06-25199989 Email: lempens.nederweert@planet.nl U komt voor deze invulservice in aanmerking met een verzamelinkomen tot ca. € 35.000 (gepensioneerd stel tot ca. € 50.000), mits u geen inkomen heeft in box 2, dus niet als u meer dan 5% aandelen bezit in een B.V. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid en is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. Tijdens het invullen worden de aanslagen van vorig jaar en de voorlopige aanslagen van dit jaar voor de inkomstenbelasting en de huur- en zorgtoeslag gecontroleerd. Indien nodig worden bezwaarschriften gemaakt. De gemaakte kosten, zoals reisgeld, printkosten, kopieerkosten en telefoonkosten zijn maximaal € 13,- per adres. Wilt u gebruik maken van deze service, neem dan contact op met een van bovenstaande personen of met onze secretaris Marijke van Roon. Tel.: 460564.
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
3. Tiny Kierkels - Telefoon: 633495 Email: creatiny@gmail.com
KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert