Medicijn gebruik ouderen

Ouderen zijn helaas vaak ‘grootverbruikers’ van medicijnen. Goede begeleiding bij verantwoord en veilig gebruik is daarom een must! De Unie KBO geeft daarom voorlichting en lobbyt daarnaast voor een jaarlijkse medicatie beoordeling. Helpt uw KBO ons mee? Zeker 750.000 Nederlandse 65-plussers slikken dagelijks minstens 5 medicijnen. Binnen deze grote groep ouderen gebruiken 200.000 er zelfs meer dan 9. Deze ‘polyfarmacie’ kan leiden tot ernstige bijwerkingen en ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, met ziekenhuisopnames tot gevolg. Medicatiebeoordeling De Unie KBO maakt al zo’n 5 jaar werk van grotere medicatieveiligheid. Zo hebben wij er voor gezorgd dat er in 2012 een multidisciplinaire richtlijn ‘polyfarmacie bij ouderen’ werd vastgelegd. Huisarts en apotheker beoordelen daarbij jaarlijks met de patiënt het medicijngebruik, om te kijken wat er beter kan. Zo’n 350.000 ouderen vallen binnen de criteria voor zo’n beoordeling. Toepassing van de richtlijn blijft echter ver achter bij de verwachtingen. Het lage ambitieniveau is ronduit stuitend. De Unie KBO stelt daarom momenteel alles in het werk om het schip vlot te trekken. “Dit aantal moet snel omhoog, vandaar dat we nu wederom alle partijen benaderen”, aldus Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. Zelfs de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is inmiddels door ons ingeschakeld. Sinds enkele maanden organiseren de Unie KBO en de koepel van apothekers, de KNMP, samen informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te voorkomen en om misverstanden rondom medicatieveiligheid weg te nemen. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de bezoekers waren zeer tevreden. “Door samen te werken met apothekers hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken”, aldus Manon Vanderkaa.
Nieuws
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert

Medicijn gebruik

ouderen

Ouderen zijn helaas vaak ‘grootverbruikers’ van medicijnen. Goede begeleiding bij verantwoord en veilig gebruik is daarom een must! De Unie KBO geeft daarom voorlichting en lobbyt daarnaast voor een jaarlijkse medicatie beoordeling. Helpt uw KBO ons mee? Zeker 750.000 Nederlandse 65-plussers slikken dagelijks minstens 5 medicijnen. Binnen deze grote groep ouderen gebruiken 200.000 er zelfs meer dan 9. Deze ‘polyfarmacie’ kan leiden tot ernstige bijwerkingen en ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, met ziekenhuisopnames tot gevolg. Medicatiebeoordeling De Unie KBO maakt al zo’n 5 jaar werk van grotere medicatieveiligheid. Zo hebben wij er voor gezorgd dat er in 2012 een multidisciplinaire richtlijn ‘polyfarmacie bij ouderen’ werd vastgelegd. Huisarts en apotheker beoordelen daarbij jaarlijks met de patiënt het medicijngebruik, om te kijken wat er beter kan. Zo’n 350.000 ouderen vallen binnen de criteria voor zo’n beoordeling. Toepassing van de richtlijn blijft echter ver achter bij de verwachtingen. Het lage ambitieniveau is ronduit stuitend. De Unie KBO stelt daarom momenteel alles in het werk om het schip vlot te trekken. “Dit aantal moet snel omhoog, vandaar dat we nu wederom alle partijen benaderen”, aldus Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. Zelfs de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is inmiddels door ons ingeschakeld. Sinds enkele maanden organiseren de Unie KBO en de koepel van apothekers, de KNMP, samen informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te voorkomen en om misverstanden rondom medicatieveiligheid weg te nemen. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de bezoekers waren zeer tevreden. “Door samen te werken met apothekers hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken”, aldus Manon Vanderkaa.
Nieuws
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert