Alzheimer Café

Nieuws
 Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert    
 
 
Tot ziens in het Alzheimer Café
 
Maandag 19 november  2018
 
Vooruitblik maandag 17 december: Belevingsgerichte zorg.
 
Het Keenter Hart
St. Josefskerkplein 3
6006 ZH Weert
 
Aanmelden is niet nodig
Inloop  vanaf 19.00 uur
Programma 19.30 uur
Einde 21.30 uur
Alzheimer Café Weert
       
ZINTUIGACTIVERING
 
“Deurtjes zoeken in de belevingswereld bij dementie”
 
 
De ingang om contact te maken met mensen met dementie kan via de zintuigen
worden gezocht. Zintuigactivering betekent dat je een toegang zoekt in de
innerlijke leefwereld. Dat kan door middel van zien, horen, voelen en aangeraakt
worden, reuk en smaak. Soms is het prettig, rustig en vriendelijk maar het kan
ook gebeuren dat het deurtje dat zich opent spanningen versterkt en onrust
oproept.
 
Een naaste kan dan ondersteunen in het verwerken. Doel is vooral ontspanning
en het opdoen van prettige waarnemingsindrukken, waardoor de persoon met
dementie zich rustiger, prettiger en begrepen voelt.
 
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of
geïnteresseerd  is in het onderwerp:  mensen met dementie en hun partners,
mantelzorgers, familieleden, zorgverleners, jong en oud, iedereen is van harte
welkom.
 
 
 

Alzheimer Café

Nieuws
 Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert    
KBO        St. Lambertus Nederweert
KBO      St. Lambertus Nederweert